Συμβόλαιο

Αγορά, ενοικίαση ή μίσθωση;

Η απόκτηση (αγορά, ενοικίαση, μίσθωση) εξοπλισμού γίνεται πλέον με πολλούς τρόπους. Δύσκολο να πούμε ποια μέθοδος είναι καλύτερη από την άλλη, μιας που ο καθένας μας αποτελεί μια “ειδική” περίπτωση. Έτσι, κάποιοι τάσσονται αυστηρά υπέρ της αγοράς εξοπλισμού, άλλοι είναι υπέρ της σποραδικής ενοικίασης, και άλλοι πάλι προτιμούν τη λύση της μίσθωσης λόγω των μινιαίων αποσβέσεων.

Το σίγουρο είναι ότι όλες οι περιπτώσεις έχουν τα υπέρ και τα κατά τους. Και αν και είναι δύσκολο να συγκεντρώσουμε όλους τους πιθανούς λόγους για τους οποίους κάποιος θα επέλεγε την μια ή την άλλη λύση, θα κάνουμε μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε συνοπτικά κάποιες σημαντικές διαφορές.

seperator

Αγορά εξοπλισμού

Ενοικίαση εξοπλισμού

Μίσθωση εξοπλισμού