Δίκτυο HxGN SmartNet | Συνδρομές

Το Δίκτυο HxGN SmartNet βασίζεται στο μεγαλύτερο δίκτυο σταθμών αναφοράς παγκοσμίως και επιτρέπει σε συσκευές με δυνατότητα GNSS να προσδιορίζουν γρήγορα θέσεις με ακρίβεια 1 – 2 εκατοστών.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο και απευθύνεται σε όλους τους χρήστες γεωδαιτικών GNSS δεκτών, ανεξαρτήτως κατασκευαστή (προϋποθέτει την υποστήριξη του πρωτοκόλλου GPRS – NTRIP από τον δέκτη).

Η Recap Survey αποτελεί συνεργάτη – μεταπωλητή του δικτύου HxGN SmartNet.

Πλεονεκτήματα Δικτύου

Χρήση του δορυφορικού σχηματισμού BeiDou

Μετά την αναβάθμιση των σταθμών του δικτύου, πλέον υποστηρίζουν και τους δορυφόρους των συστημάτων Galileo και BeiDou, παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολότερη επίλυση σε δύσκολα σημεία.

Πιστοποίηση

Το δίκτυο επιλύεται κάθε χρόνο από το Α.Π.Θ. εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή 3D ακρίβεια, ενώ παράλληλα προσφέρει σύμπτωση με τις τιμές του HEPOS της τάξης των 4 χιλιοστών.

Ευελιξία

Με μια πραγματικά μεγάλη γκάμα συνδρομητικών πακέτων, σίγουρα υπάρχει μια λύση που θα καλύψει την ανάγκη σας.

Έξυπνη & εύκολη διαχείριση online

Μέσω της εξειδικευμένης δωρεάν εφαρμογής της HxGN SmartNet, ο έλεγχος χρήσης του δικτύου δεν ήταν ποτέ ευκολότερος.

Μείωση των σφαλμάτων

Η μείωση των σφαλμάτων επιτυγχάνεται με χρήση διαφορετικών δικτυακών τεχνικών (MAX, FKP, iMAX, VRS) σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στις Κυκλάδες και στα νησιά του Ιονίου. Σε μεμονωμένα νησιά προσφέρεται η λύση Single Base.

Παροχή υπηρεσιών μετεπεξεργασίας

Περιλαμβάνει τη λήψη στατικών παρατηρήσεων (RINEX – VRINEX) και επίλυσης παρατηρήσεων (Computation Service).

Απαράμιλλη τεχνική υποστήριξη

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Metrica σας παρέχει αποτελεσματική υποστήριξη με επικοινωνία στο πεδίο.