Εκπαίδευση στο ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 facelift

Εκπαίδευση στο ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4
Εκπαίδευση στις βασικές λειτουργίες του λογισμικού ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 facelift:
► Εισαγωγή / διαχείριση δεδομένων
► Επίλυση οδεύσεων - ταχυμετρίας - εξαγωγή σε αρχείο - σχεδίαση
► Χρήση βοηθημάτων επίλυσης μετασχηματισμών - μετατροπών
► Εφαρμογή μετασχηματισμών στο CAD - Γεωαναφορά εικόνας - Rubber Image
► Αυτόματη σχεδίαση - Εργαλεία CAD
► Βέλτιστες πρακτικές - Δυνατότητες λογισμικού - Σημεία προσοχής
seperator

Εκπαίδευση στο τοπογραφικό λογισμικό

ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 facelift

Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 facelift αποτελεί μια σίγουρη και αξιόπιστη επιλογή στην αγορά τοπογραφικού λογισμικού. 

Συνδυάζει μεθόδους κλασικής τοπογραφίας και γεωμετρίας, με ανωτέρα γεωδαισία και μεθοδολογία συνορθώσεων. Περιλαμβάνει βιβλιοθήκες συμβόλων, υπομνημάτων και τύπων γραμμών, τις οποίες εσείς μπορείτε να προσαρμόσετε πάνω στις δικές σας ανάγκες.

seperator

Ποιους αφορά η εκπαίδευση στο ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4;

Η εκπαίδευση στο ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 αφορά παλαιούς και νέους χρήστες οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν γρήγορα εμπειρία στη χρήση του λογισμικού.

Στην εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι, ανεξαρτήτως αν διαθέτουν άδεια χρήσης του λογισμικού.

Δεν απαιτείται πρότερη εμπειρία χρήσης, διότι το πρόγραμμα εκμάθησης είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει από τα βασικότερα θέματα έως και εξεζητημένες περιπτώσεις.

Εκπαίδευση στο ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και αφορά την εκπαίδευση έως και δύο (2) ατόμων ταυτόχρονα από την ίδια εταιρεία.

Για γραφεία / εταιρείες που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν περισσότερα άτομα, το κόστος συμμετοχής για κάθε επιπλέον εκπαιδευόμενο ορίζεται ως 25% προσαύξηση στο αρχικό κόστος. Η εκάστοτε επιπλέον χρέωση τιμολογείται πέραν της αγορασθείσας κατόπιν συμφωνίας.

Για αγορές εκπαίδευσης οι οποίες γίνονται ταυτόχρονα με την αγορά του λογισμικού (ίδιο τιμολόγιο), προσφέρεται έκπτωση στο κόστος εκπαίδευσης από 25% έως και 75% (αναλόγως των αδειών χρήσης).

 

Recap survey

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

seperator