Εκπαίδευση στο SurPad 4.2

Surpad training

Η Εκπαίδευση στο SurPad 4.2 αφορά στις βασικές λειτουργίες του λογισμικού:

  • Εισαγωγή / διαχείριση δεδομένων – υποβάθρων
  • Δημιουργία νέας εργασίας – ορισμός Συστήματος Αναφοράς
  • Ρύθμιση για χρήση Base-Rover ή NTRIP Rover – παραμετροποίηση – ορισμός δορυφορικών σημάτων
  • Αποτύπωση σημείων διαφορετικής ακρίβειας & σκοπού
  • Χρήση και παραμετροποίηση γραφικού περιβάλλοντος εφαρμογής
  • Σχεδίαση κατά την αποτύπωση, χρήση εξελιγμένων οντοτήτων σχεδίασης
  • Χάραξη σημείων – γραμμών – ειδικών κατασκευών
  • Εξαγωγή αποτελεσμάτων – Παραμετροποίηση αρχείων εξόδου & εισόδου
  • Βέλτιστες πρακτικές – Δυνατότητες λογισμικού – Σημεία προσοχής

Το SurPAD 4.2 είναι ένα λογισμικό χειριστηρίου Android. Το συγκεκριμένο μεγιστοποιεί τα οφέλη από τους δέκτες GNSS της e-survey (και όχι μόνο!).

Είναι γρήγορο στη χρήση, σταθερό και αποτελεσματικό, κάνοντας χρήση όλων των νέων τεχνολογιών που εισήχθησαν στην επαγγελματική αγορά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα βρίσκεται εγκατεστημένο σε περισσότερες από 750.000 συσκευές!

Ποιους αφορά η εκπαίδευση στο ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4;

Η εκπαίδευση στο SurPad 4.0 αφορά στους χρήστες των δεκτών GNSS της e-survey κατά κύριο λόγο, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν γρήγορα εμπειρία στη χρήση του λογισμικού.

Στην εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι, ανεξαρτήτως αν διαθέτουν άδεια χρήσης του λογισμικού.

Δεν απαιτείται πρότερη εμπειρία χρήσης, διότι το πρόγραμμα εκμάθησης είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει από τα βασικότερα θέματα έως και εξεζητημένες περιπτώσεις.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και αφορά την εκπαίδευση έως και δύο (2) ατόμων ταυτόχρονα από την ίδια εταιρεία.

Για γραφεία / εταιρείες που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν περισσότερα άτομα, το κόστος συμμετοχής για κάθε επιπλέον εκπαιδευόμενο ορίζεται ως 25% προσαύξηση στο αρχικό κόστος. Η εκάστοτε επιπλέον χρέωση τιμολογείται πέραν της αγορασθείσας κατόπιν συμφωνίας.

Για αγορές εκπαίδευσης που γίνονται ταυτόχρονα με την αγορά του λογισμικού (ίδιο τιμολόγιο) προσφέρεται έκπτωση στο κόστος εκπαίδευσης από 25% έως και 75% (αναλόγως των αδειών χρήσης).

Recap survey

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

seperator