ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Sanding CTS632 small

Η παραπάνω φωτογραφία είναι ενδεικτική. Παρέχεται προς ενοικίαση όποιος γεωδαιτικός σταθμός είναι διαθέσιμος.

Ενοικίαση πλήρες σετ Total Station, συμπεριλαμβανομένου στυλαιού, mini πρίσματος και τρίποδα. 

 • Τιμές από 16.67 € / ημέρα

  Ο σταθμός παραδίδεται το απόγευμα της προηγούμενης και παραλαμβάνεται το απόγευμα της ημέρας χρήσης. Το τίμημα καταβάλλεται εξ'ολοκλήρου κατά την παραλαβή.
  Η παραπάνω τίμη αφορά ενοικίαση 30 ημερών.
  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Surveying.Shop

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ και αφορούν εξόφληση τοις μετρητοίς. Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση εξοπλισμού, πιθανές φθορές και βλάβες οι οποίες μπορεί να προκύψουν από αμέλια και κακή χρήση. Ο εξοπλισμός ελέγχεται κατά την παράδοση και κατά την παραλαβή και από τους δύο συμβαλλόμενους της συναλλαγής.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ GPS / GNSS

Η παραπάνω φωτογραφία είναι ενδεικτική. Παρέχεται προς ενοικίαση όποιος γεωδαιτικός δέκτης είναι διαθέσιμος.

Ενοικίαση πλήρες σετ GPS / GNSS, συμπεριλαμβανομένου στηλαιού, χειριστηρίου και τρίποδα. 

NETWORK ROVER

 • Τιμές από 22,50 € / ημέρα

  Ο δέκτης παραδίδεται το απόγευμα της προηγούμενης και παραλαμβάνεται το απόγευμα της ημέρας χρήσης. Το τίμημα καταβάλλεται εξ'ολοκλήρου κατά την παραλαβή.
  Περιλαμβάνεται σύνδεση σε δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς (NTRIP-CORS).
  Η παραπάνω τίμη αφορά ενοικίαση 30 ημερών.
  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Surveying.Shop

BASE - ROVER

 • Τιμές από 52,50 € / ημέρα

  Ο εξοπλισμός παραδίδεται το απόγευμα της προηγούμενης και παραλαμβάνεται το απόγευμα της ημέρας χρήσης. Το τίμημα καταβάλλεται εξ'ολοκλήρου κατά την παραλαβή.
  Δεν περιλαμβάνεται σύνδεση σε δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς (NTRIP-CORS).
  Ο "Rover" δέκτης έχει IMU 60°.
  Η παραπάνω τίμη αφορά ενοικίαση 30 ημερών.
  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Surveying.Shop

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ και αφορούν εξόφληση τοις μετρητοίς. Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση εξοπλισμού, πιθανές φθορές και βλάβες οι οποίες μπορεί να προκύψουν από αμέλια και κακή χρήση. Ο εξοπλισμός ελέγχεται κατά την παράδοση και κατά την παραλαβή και από τους δύο συμβαλλόμενους της συναλλαγής.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΒΑΤΗ

Sanding SL15 digital level back

Η παραπάνω φωτογραφία είναι ενδεικτική. Παρέχεται προς ενοικίαση όποιος χωροβάτης είναι διαθέσιμος.

Ενοικίαση πλήρες σετ ψηφιακού χωροβάτη, συμπεριλαμβανομένων σταδίας, χελώνας, τρίποδα.

 • Τιμές από 13,00 € / ημέρα

  Ο εξοπλισμός παραδίδεται το απόγευμα της προηγούμενης και παραλαμβάνεται το απόγευμα της ημέρας χρήσης. Το τίμημα καταβάλλεται εξ'ολοκλήρου κατά την παραλαβή.
  Η παραπάνω τίμη αφορά ενοικίαση 30 ημερών.
  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Surveying.Shop

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ και αφορούν εξόφληση τοις μετρητοίς. Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση εξοπλισμού, πιθανές φθορές και βλάβες οι οποίες μπορεί να προκύψουν από αμέλια και κακή χρήση. Ο εξοπλισμός ελέγχεται κατά την παράδοση και κατά την παραλαβή και από τους δύο συμβαλλόμενους της συναλλαγής.