ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

► Τοπογράφος / Πολιτικός Μηχανικός (κωδ. αγγελίας 0204TP)

Η Recap Survey και το Surveying Shop αναζητούν Τοπογράφο ή Πολιτικό Μηχανικό για τη στελέχωση της εταιρείας (έδρα Θεσσαλονίκη).

Ο υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί με κορυφαία Brands του χώρου (όπως η Trimble, DJI κτλ), και με τεχνολογίες Laser Scanner, SLAM, GNSS, Robotics κτλ.

Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται οι επιδείξεις εξοπλισμού – λογισμικών, η εκπάίδευση / τεχνική υποστήριξη πελατών, καθώς και η διαχείριση πελατολογίου.

Ο ιδανικός υποψήφιος χαρακτηρίζεται από οργανωτικότητα, αριστές επικοινωνιακές δεξιότητες, και ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος / βιογραφικό σημείωμα / επιστολή : [email protected] & 2310949010 – αναφορά 0204TP)

► Διαχειριστής e-Shop & ιστοσελίδων 0204ESP)

Η Recap Survey και το Surveying Shop αναζητούν διαχειριστή e-Shop και εταιρικών ιστοσελίδων για τη στελέχωση της εταιρείας (έδρα Θεσσαλονίκη).

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση των WordPress (Elementor) & OpenCart (Journal), καθώς και έφεση στη διαχείριση και στη δημιουργία περιεχομένου.  

Ιδανικά θα μπορεί να δημιουργήσει optimized graphics στο Canva, και να διαχειριστεί την προβολή των εταιρικών σελίδων στα social media.

Ο ιδανικός υποψήφιος χαρακτηρίζεται από οργανωτικότητα, αριστές επικοινωνιακές δεξιότητες, και ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος / βιογραφικό σημείωμα / επιστολή : [email protected] & 2310949010 – αναφορά 0204ESP