Λογισμικό επιλύσεων Total Control

Total Control - Recap Survey
Το Total Control είναι μια εφαρμογή εισαγωγής, διαχείρισης και επίλυση μετρήσεων από όλους τους γεωδαιτικούς σταθμούς της αγοράς.

Η εφαρμογή επιτρέπει την άμεση επέκτασή της με περιγραφικές βιβλιοθήκες νέων μοντέλων γεωδατικών σταθμών, νέων τύπων εισαγωγών και εξαγωγών αρχείων, βοηθημάτων κ.α.

Συνοπτική παρουσίαση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Το Total Control είναι ένα κατ’εξοχήν λογισμικό διαχείρισης μετρήσεων, το οποίο υποστηρίζει κάθε υπάρχον και μελλοντικό γεωδαιτικό σταθμό με τη μέθοδο του late-binding. Έτσι, χωρίς να απαιτείται καμία αναβάθμιση του λογισμικού, απλά προστίθεται ένα αρχείο dll το οποίο καλύπτει τον νέο σταθμό και τα format του.

Διαθέτει πολλές “μάσκες” εμφάνισης των μετρήσεων (φύλλο καταγραφής, editor, γραφική διάταξη, πορεία σκοπεύσεων κ.α. οι οποίες σε συνδυασμό με τα φίλτρα εμφάνισης, μπορούν να εμφανίσουν ή να αποκρύψουν μετρήσεις οι οποίες πληρούν συγκεκριμένα (βάσει χρήστη) κριτήρια.

Καλύπτει αυτόματη μετατροπή μονάδων (m/ft/yards – grad/rads/degrees/miligons, και πολλαπλά στυλ εμφάνισης για βέλτιστη εμπειρία χρήσης.

ΣΗΜΕΙΑ

Όπως και στις μετρήσεις, έτσι και σε αυτό το module διαχείρισης υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί μέθοδοι εισαγωγής δεδομένων. Παράλληλα, με τη μέθοδο των προσθέτων (late-binding) η εφαρμογή επεκτείνεται από νέους τρόπους εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων, αλλά και από μικροεφαρμογές επέκτασης.

Η ύπαρξη των φίλτρων αλλά και πολλών εσωτερικών συναρτήσεων διαχείρισης, προσδίδει στο Total Control την ευελιξία που χρειάζεται. 

Τεράστια αρχεία σημείων; Κανένα πρόβλημα! Όλα τα αρχεία ανοίγουν σχεδόν ακαριαία, και η όλη χρήση και διαχείριση δεν “κολάει” ποτέ.

Τέλος, το γραφικό περιβάλλον CAD αλλά και η θέαση των κατανομών με ζώνες, προσφέρουν πολύτιμα εργαλεία στο χειριστή του λογισμικού.

ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ

Στην πραγματικότητα αυτή εκτελείται συνεχώς και αυτόματα. Έτσι, εφόσον δηλώσουμε στο γραφικό περιβάλλον 2 γνωστά, όλα τα υπόλοιπα λύνονται αυτομάτως και είναι έτοιμα για εξαγωγή. Παράλληλα η καρτέλα “Αναφορά” προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την εκτέλεση της διαδικασίας, καθώς και πίνακες με τις “εμπλεκόμενες” μετρήσεις και τα αποτελέσματα.

ΟΔΕΥΣΗ

Το αυτόνομο module επίλυσης όδευσης, προσφέρει μια νέα μοναδική εμπειρία στο χρήστη. Η γραφική και απολύτως ελεγχόμενη επιλογή των κορυφών, δεν αφήνει περιθώριο λάθους, ενώ η φορά και ο τρόπος σύνδεσης των μετρήσεων δεν παίζουν πλέον κανένα ρόλο.

Συν στα παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι το Total Control γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τί κάνετε, και δεν θα σας ρωτήσει ΠΟΤΕ για τον τύπο της όδευσης. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, θα πρέπει να γνωρίζετε πως οποιαδήποτε “ασυμβατότητα” βρεθεί (πάνω από το ορισμένο από το χρήστη όριο), θα εξεταστεί και θα επιλυθεί επιτόπου με αντίστοιχη προτροπή.

Τέλος η οπτικοποίηση όλων των παραπάνω αποτελεί μια απλή και συνάμα “διασκεδαστική” διαδικασία, λόγω της απλότητας και αποτελεσματικότητάς της.

seperator
Recap survey

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

seperator