Λογισμικό διαχείρισης ψηφιακών υποβάθρων Map.It

Map.It - Recap Survey

Το MapIt είναι μια εφαρμογή διαχείρισης ψηφιακών υποβάθρων, επισκόπισης, ανίχνευσης, ψηφιοποίησης αλλά και Real-Time μετατροπής συντεταγμένων.

Το Λογισμικό διαχείρισης ψηφιακών υποβάθρων Map.It λειτουργεί με χαρτογραφικά υπόβαθρα WMS πάνω στα οποία μπορείτε να φορτώσετε και να οπτικοποιήσετε δεδομένα από οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς, να ψηφιοποιήσετε επιφάνειες, γραμμικές ή σημειακές οντότητες, να εξάγετε χάρτες (προσοχή στα δικαιώματα χρήσης), να μετασχηματίσετε μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, αλλά και να εξάγετε σε αρχεία kml.

Συνοπτική παρουσίαση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Λογισμικό διαχείρισης ψηφιακών υποβάθρων Map.It επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων (αρχείων σημείων κυρίως σε αυτή την έκδοση) από οποιοδήποτε τύπο και σε οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς. Καλύπτει σχεδόν όλα τα προβολικά και γεωδαιτικά συστήματα παγκοσμίως, και επιτρέπει την Real-time πλοήγηση σε χαρτογραφικά υπόβαθρα με αυτόματη επίδειξη των συντεταγμένων στη τρέχουσα προβολή.

ΥΠΟΒΑΘΡΑ

Τα χαρτογραφικά υπόβαθρα που καλύπτει περιλαμβάνουν:

 • Κτηματολόγιο
 • Open Street Map
 • Open Cycle Landscape Map
 • Open Cycle Map
 • Open Cycle Transport Map
 • Wikimapia
 • Bing Map*
 • Bing Satellite*
 • Google Map*
 • Google Terrain*
 • Google Satellite*

Για τα υπόβαθρα με αστερίσκο, η χρήση γίνεται κατόπιν καθολικής αποδοχής των όρων χρήσης από τον πάροχο.

Παράλληλα έχει επιλεγεί μια σειρά από φίλτρα, τα οποία διαμορφώνουν την εμφάνιση και τονίζουν ή “θαμπώνουν” το αισθητικό αποτέλεσμα, παρέχοντας ένα ιδανικό υπόβαθρο για θεματικούς χάρτες.

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στο Map.It υποστηρίζεται η εισαγωγή σημείων, γραμμών και επιφανειών. Με αλλαγή του συστήματος αναφοράς, αλλάζουν αυτομάτως και οι συντεταγμένες όλων των εισηγμένων / ψηφιοποιημένων οντοτήτων, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια ιδανική εφαρμογή μετασχηματισμών συντεταγμένων!

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Το Map.It επιτρέπει το “χτίσιμο” δέντρου επιπέδων, το κάθε ένα από τα οποία μπορεί να παραμετροποιηθεί πλήρως ως προς τα χαρακτηριστικά εμφάνισης.

Έτσι για κάθε επίπεδο, μπορούν να οριστούν τα παρακάτω μεγέθη:

 • Σημείο: Σύμβολο, χρώμα, μέγεθος
 • Γραμμή – Πολυγραμμή: Χρώμα, πάχος γραμμής, τύπος γραμμής (συνεχής, εστιγμένη, διακεκομένη κτλ), διαφάνεια.
 • Επιφάνεια: Για το περίγραμμα μπορεί να οριστεί το χρώμα, το πάχος γραμμής, ο τύπος γραμμής (συνεχής, εστιγμένη, διακεκομένη κτλ) και η διαφάνεια. Για το γέμισμα, το χρώμα και η διαφάνεια.

 

ΕΞΑΓΩΓΗ

Μπορούν να εξαχθούν όλα τα αρχεία ψηφιοποίησης, ως αρχεία συντεταγμένων. Παράλληλα μπορούν να εξαχθούν αρχεία KML, καθώς και γεωαναφερμένα αρχεία εικόνων.

seperator
Recap survey

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

seperator