Πολιτική Εταιρείας Recap Τοπογραφικός Εξοπλισμός ΕΕ

Η Recap Survey προκειμένου να διασφαλίσει και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά τόσο της εταιρείας όσο και των οίκων των οποίων τα προϊόντα αντιπροσωπεύει ή μεταπωλεί στην ελληνική αγορά, προβαίνει σε αλλαγές που αφορούν τη διαδικασία έκδοσης οικονομικής προσφοράς.

Συγκεκριμένα, από 1 Φεβρουαρίου 2020, για την έκδοση οικονομικής προσφοράς, απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο:

  • Επωνυμία
  • Επάγγελμα ή ιδιότητα
  • Τηλέφωνο
  • e-mail
  • Πόλη έδρας
  • ΑΦΜ

Τα στοιχεία αυτά χρειάζονται ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα κατάχρησης εμπιστοσύνης, να περιοριστεί η διαρροή προσωπικών και εταιρικών δεδομένων, και να προστατευθούν τα συμφέροντα της εταιρείας.

Οι οικονομικές προσφορές που θα λάβετε θεωρούνται άκρως προσωπικά και εμπιστευτικά έγγραφα και θα πρέπει να τηρήσετε όλους τους κανόνες σωστής διαχείρισης αυτών.

Ο διαμοιρασμός τους με τρίτους δεν τους καθιστά ανάδοχους της παρούσας προσφοράς και προκειμένου να λάβουν μια αντίστοιχη θα πρέπει να υποβληθούν σε αντίστοιχη διαδικασία.

Στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιλαμβάνονται εμπιστευτικές – απόρρητες πληροφορίες. Η πρόσβαση σε αυτά από οποιονδήποτε άλλον εκτός εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται απαγορεύεται.

Εάν δεν είστε ο αποδέκτης (ή υπεύθυνος για την παράδοση του μηνύματος στο πρόσωπο αυτό), δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε ή παραδώσετε σε οποιονδήποτε το μήνυμα (ή τμήμα του περιεχομένου του), ούτε να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει αυτού. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταστρέψετε το μήνυμα και να μας ενημερώσετε άμεσα.

Έχουν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα ασφαλείας προκειμένου το μήνυμα να μην περιλαμβάνει ιούς. Δεδομένου ότι δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει από την χρήση του είτε του ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε των συνημμένων του, συνιστούμε να το υποβάλετε στις διαδικασίες πρόληψης ιών που διαθέτετε πριν τη χρήση αυτού.

Τα στοιχεία των πελατών δεν διαμοιράζονται με κανέναν τρίτο και τηρούνται πάντα με ασφάλεια.

Ωστόσο η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα εκχώρησης των στοιχείων κακόβουλων πελατών σε τρίτους, (πελάτες οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ή καταπατούν το δικαίωμα και τους περιορισμούς χρήσης ενοικιαζόμενου εξοπλισμού ή πελάτες που αψηφούν την παρακράτηση κυριότητας κτλ)  με σκοπό τη διεκδίκηση των απωλεσθέντων ή παρακρατηθέντων αντικειμένων ή των μη καταβληθέντων δόσεων κ.α.

Σε αυτή την περίπτωση, η RECAP ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει προσωπικά στοιχεία του πελάτη σε δικηγόρους, συλλόγους, τμήματα πειθαρχικού ελέγχου, συνεργαζόμενους φορείς, εισπρακτικές εταιρείες και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο.

Τα παραπάνω γίνονται προς προάσπιση των δικαιωμάτων της εταιρείας μας. Τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης ορίζονται ως το πλέον αρμόδιο τμήμα επίλυσης διαφορών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την αγορά / ενοικίαση / μίσθωση / χρήση υπηρεσία μας, και εφόσον παραμένουν οικονομικές ή άλλου τύπου εκκρεμότητες, αυτομάτως εντάσσεστε στο παραπάνω άρθρο. Αν δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε να προβείτε σε υπαναχώρηση εντός 15 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου.

Ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου με το οποίο λάβατε ή λαμβάνετε λογισμικό από τη σελίδα της Recap Survey, είτε αυτό είναι προϊόν της ίδιας εταιρείας, είτε τρίτου κατασκευαστή, οφείλετε και υποχρεούστε:

  1. Να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας στον Η/Υ σας. Παρόλο που έχει γίνει ο μέγιστος δυνατός έλεγχος για ύπαρξη ιών ή άλλου κακόβολυλου λογισμικού, ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει τα κατά τον ιδίον απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις.
  2. Ανεξαρτήτως της φύσης του λογισμικού (επί πληρωμή, υπό ενοικίαση, δωρεάν κτλ), σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση του -ή τμήματος αυτού- σε κάνενα μέσο, ιστότοπο κ.α. χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Recap ή του δημιουργού της εφαρμογής. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων, και η εταιρεία νομιμοποιείται να κινηθεί νομικά κατά παντώς υπευθύνου.

Κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, οφείλετε να σέβεστε τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν το περιεχόμενο και τη δομή της ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου, είτε λεκτικού (κείμενο), είτε εικονογράφησης (εικόνα, σκίτσο, διάγραμμα, video κτλ) χωρίς την πρότερη γραπτή αδειοδότηση από τον δημιουργό του περιεχομένου.

Οφείλετε να σέβεστε το περιεχόμενο και το ύφος της παρούσας ιστοσελίδας. Η δυνατότητα σχολιασμού υπάρχει ώστε να μπορείτε να αφήσετε καλόβουλη κριτική με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών. Υβριστικά σχόλια ή κακόβουλα (που σκοπό έχουν τη δυσφήμιση και όχι την ενεργή ενημέρωση), θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με ότι προβλέπεται από το νόμο.

seperator